Imrich Thököly

9. srpna 2010 v 10:26 | Šlechtické rody |  Osobnosti
Hodnost:Kurucký král
Narození:25.září 1657-Hrad Kežmarok
Ůmrtí:12.září 1705-Město Izmir
Kdo to byl?:Imrich Thököly  byl Uherský generál později vytvořil povstání proti císaři (Uhersko se chtělo osamostatnit)s pomocí Osmanské Říše Thököly ovládl polovinu dnešního Maďarska a Slovenska.Stal se Uherským králem.Císařští ale začali postupovat a tak v letech 1683 až 1685 Thökoly o svá ůzemí přišel.Zemřel v roce 1705 a je pochován na hradě v Kežmarku.V tom samém roce zemřel jeho ůhlavní protivník-císař Leopold I.
Po Thököly smrti se sformovalo ještě jedno povstání,povstání Františka Rákoczyho...to bylo stejně jako Thökölyovo rosprášeno.
Imrich Thököly

Imrich Thököly
 

Thurzovci

8. srpna 2010 v 20:14 | Šlechtické rody |  Slovensko
Erb
Thurzo též Turzo je jeden z nejznámějších šlechtických rodů na Slovensku.Prvním doloženým je Jan z Betlianovec který žil na přelomu 14 a 15 století.Jeho syn Jiří měšťan z Levoče si začal říkávat Thurzo.Od konce 15 století tato rodina získala velké majetky v Levoči a v Polském Krakowě,dodnes můžeme v Levoči na náměstí vidět jejich renesanční dům.Kolem roku 1494 se spojili s bohatou rodinou německých bankéřu s Fuggerama a založili Turzovsko-fuggerovskou společnost, s touto společností získali světový monopol mědi a otevřeli obchodní místa po celé Evropě.Za vydělané peníze si koupili Hrady:Zvolen,Trenčín.Spišský hrad,Tématín,Bojnice,Orava a Červený Kameň a Zámky:Bytča,Hlohovec.
Nejvýznamějším byl Jiří Turzo,stal se slovenským palatínem (zástupce krále)a jejich rod se stal dědičnými župany Spiše a Oravy.V roce 1621 vymřela Oravsko-Bytčianská větev rodu a v roce 1636 Spišská větev.

Jiří Thurzo
Dům v Levoči

Koháriovci

8. srpna 2010 v 14:52 | Šlechtické rody |  Slovensko
Erb
Koháriovci jsou jeden z nejvýzanmějších rodů Slovenska.Jejich sídlem býval hrad Sitno potom Čabraď a v 18 století se definitivně přestěhovali na zámek ve Svatém Antonu.Prvním známým Kohárym byl Imrich,podkapitán města Krupina.Jeho syn Petr získal od císaře Matyáše titul barona a panství Čabraď .
Asi nejvýznamějším Kohárym byl Štefan,Štefan byl odmala vychováván jako voják.V roce 1664 zahynul v bitvě proti Turkúm u města Levice.Za svého života se stal dědičným velitelem Fiľakovského hradu a županem Huntianské župy (dnes bychom řekli Huntianského kraje).Štefan Koháry II.se stal tajným rádcem císaře Karla VI.
V roce 1750 se Koháriové odstěhovali do zámku ve Svatém Antonu kde už bydlet zůstali.Čabraď nechali v roce 1812 podpálit.Hraběnka Marie Antoaneta Gabriela byla provdána za německého knížete Ferdinanda Jiřího Sasko-Cobursko-Gothajského.Tento velmož si do svého rodového jména přidal také Koháry.V roce 1825 postihla rod smutná událost-Koháriovci vymřeli.

Štefan Koháry
Ferdinad Jiří Sasko-Cobursko-Gothajský-Koháry
 


Kounicové

7. srpna 2010 v 9:15 | Šlechtické rody |  Česko
Erb
V 16 století zakoupil Oldřich Kounic (tedy ještě skoro neznámý šlechtic)Slavkovské panství a stal se tak zakladatelm Moravské větve.Českou větev založil jeho bratr Bedřich,zůčastnil se ale Stavovského povstání a majetky mu byly sebrány.Císařskou přízeň si získal až jeho syn Rudolf z Kounic který si za ženu vzal Marii Alžbětu,jedinou dceru Albrechta z Valdštejna.
Dalším známým členem z moravské větve  rodu je Dominik I. Ondřej z Kounic který započal přestavbu Slavkovského zámku.Dominika Ondřeje ale zastihla mrtvice a tak 11.ledna 1705 zemřel ve Vídni.
Posledním nejvýznamějším mužem z rodu Kouniců byl Václav Antonín,narodil se v roce 1711.39 let byl zodpovědný za domácí,císařskou a zahraniční politiku,sloužil Marii Terezii,Josefu II,Leopoldovi II a nakonec Františkovi II.Z funkce odstoupil v roce 1793 a jeho nástupcem se stal Klemens von Metternich.
V roce 1919 zemřel poslední Kounic a celé Slavkovské panství získal rod Slovenských Pálffiů.

Dominik Ondřej
Antonín Kounic

Kam dál